Trucan's al 93 770 15 88

La Copisteria d’Abrera

A la copisteria d’Abrera hi trobaràs tots els serveis gràfics que necessitis per cobrir les teves necessitats. Impressió digital, enquadernació, impremta, retolació, cartelleria, tarjeteria, disseny d’imatge corporativa…

Tot es possible, només necessitem la teva idea.

Cobrim els serveis en el més ampli espectre. Des de les necessitats dels estudiants d’institut i universitaris, fins a l’elaboració de projectes d’ingenieria, bustiades de fulletons i l’atenció personalitzada a les empreses dels polígons industrials de la zona.

Estem a la vostra disposició a través d’Internet, telèfon o fax i ens trobareu també a la Plaça Doctor Trueta, darrera l’ajuntament d’Abrera.